தமிழ்நாடு

தமிழக சிறப்பு வேளாண் மண்டலம் நிறைவேறுமா?

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள நெடுவாசலில் ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக விவசாயிகள் மற்றும் மக்களின் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றியாக சிறப்பு வேளாண்…