முதல் விண்வெளி குற்றம் - நாசா விசாரணை

அன்னே மெக்லைன் (Anne McClain)  எனும் விண்வெளி வீரர் சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் இருந்து தமது முன்னாள் ஒருபாலின இணையரின

ஆடி மாதத்தில் புதுமண தம்பதியரை பிரித்து வைக்க இது தான் காரணம்..!

திருமணம் முடிந்த முதல் வருடத்தில் வரும் முதல் ஆடியை பெண்கள் அவர்கள் பிறந்தவீட்டில் தான் கொண்டாடுவார்கள்.

அடுத்த ராக்கெட் சூரியனுக்கு!

சந்திரயான் 2 திட்டம் வெற்றிகரமாக நிகழ்த்திய பின்னர், இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு அடுத்தபடியாக சூரியனுக்கான முதல

உலகம் உருள காரணம் பாபிட்

எல்லோரும் பேருந்தில், ரயிலில், புல்லட்டில், சைக்கிளில், என அனைத்துவகை வாகனங்களிலும் பயணிக்கிறோம்.

சந்திரயான் 2 வெற்றி
இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் சாதனை